Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE na Politechnice Warszawskiej -rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2010/2011.

Pełna oferta Studiów Podyplomowych znajduje się na stronie Uczelni w zakładce kandydaci.
W ofercie znaleźć  można także studia podyplomowe  uruchomione w ramach Projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Dzięki projektowi udało się uruchomić 18 nowych kierunków studiów oraz zmodernizować programy na kolejnych 7 kierunkach.

Polecamy:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów oraz na wskazanych stronach internetowych.