Politechnika Warszawska zaprasza na Dni Otwarte!

Informacje o wszystkich kierunkach studiów będzie można uzyskać w Auli Politechniki -
Plac Politechniki 1 , w dniach – 19 i 20 marca 2011 r. od godz. 10:00 do 14:00.

Ogólne spotkanie informacyjne odbędzie się o godz. 10:30. Zapraszamy również na spotkania na wydziałach połączone ze zwiedzaniem, które rozpoczną się o godz. 12:30.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 208

Wydział Architektury
ul. Koszykowa 55, audytorium im. St. Noakowskiego sala 103

Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, audytorium I p.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, Audytorium Centralne

Wydział Elektryczny
Gm. Elektrotechniki, wejście z dziedzińca Politechniki, audytorium Elektrotechniki

Wydział Fizyki
Gm. Fizyki, wejście z dziedzińca Politechniki, s.111

Wydział Geodezji i Kartografii
Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 315

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, audytorium A1

Wydział Inżynierii Lądowej
al. Armii Ludowej 16, sala 101

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, sala 212

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, sala 144

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20, audytorium – parter

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Gm. Główny, plac Politechniki 1, sala 231

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 21/25, sala T1

Wydział Mechatroniki
ul. Św. Andrzeja Boboli 8, sala 11

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, sala 2.5

Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75, sala 2

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych PW w Płocku
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Spotkanie w Szkole odbędzie się w piątek 18 marca 2011 r. o godz. 11:00 w Płocku, w
Gmachu Głównym PW ul. Łukasiewicza 17.

Szczegółowe informacje: www.pw.edu.pl/kandydaci