Do 7 marca można zgłaszać chęć uczestnictwa w bezpłatnym kursie “HPLC i techniki łączone w biotechnologii”.

Kurs odbędzie się w terminie: 9-10 i 16-17kwietnia 2011 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.

W kursie uczestniczyć mogą:
studenci zarejestrowani na co najmniej VI semestrze studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia
oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

TEMATYKA KURSU

Wykłady poświęcone są następującym zagadnieniom:

  • Mechanizmom i wpływowi parametrów chromatograficznych na rozdzielanie związków w chromatografii w normalnym i odwróconym układzie faz, chromatografii par jonowych, jonowymiennej i wykluczania,
  • Podstawom działania detektorów łączonych z HPLC oraz doborowi warunków chromatograficznych dostosowanego detektora(UV – Visifluorymetrycznego, ICPMS i ESIMS),
  • elementom walidacji metod analitycznych w chromatografii cieczowej,
  • rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniem: próbki, metody oraz aparatu do analizy.

Ćwiczenia są realizowane z użyciem chromatografów cieczowych połączonych z detektorem spektrofotometrycznym, fluorymetrycznym, spektrometrami mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie
(ESI MS) oraz w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP MS).

ZGŁOSZENIA do 7 marca 2011 r. na adres mailowy: lenka@ch.pw.edu.pl.

W mailu prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen oraz specjalności. W przypadku dużej liczby chętnych decyduje: stopień zaawansowania studiów, średnia ocen, specjalność, czas zgłoszenia.

Regulamin kursu w pokoju 318 Gmachu Chemii.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają certyfikat afiliowany przez Politechnikę Warszawską.

Kurs organizowany jest w ramach zadania 24 projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Do pobrania:

Plakat kurs HPLC kwiecien 2011