Dyrektor CSZ Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs:
O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW (CAS/20/POKL)
oraz
O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE  DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/21/POKL)

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 15 kwietnia 2011 r. o godzinie 16:00.

Uwaga! CSZ zaprasza osoby zainteresowane konkursami na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
6 kwietnia 2010 r. (środa)
o godz. 15:15 w sali 152
w Gmachu Głównym PW.

Beneficjentem stypendium mogą być:

  • doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawska
  • oraz nauczyciele akademiccy (pełnoetatowi pracownicy Politechniki Warszawskiej), posiadający dorobek naukowy.

Stypendium będzie wypłacane co miesiąc, przez objęty wsparciem okres pobytu w ośrodku zagranicznym, w wysokości:

Informacje na temat konkursów można otrzymać w siedzibie  CSZ lub pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: csz@csz.pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty na http://www.csz.pw.edu.pl