Studentów Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziały w konkursach na stypendia stażowe.

W ramach konkursu można otrzymać stypendium na staż w kraju lub za granicą, na okres od 3 do 6 m-cy.

Konkursy stypendialne organizowane są na 7 Wydziałach PW biorących udział w projekcie.
Kwota oraz warunki dofinansowania stażu są różne na poszczególnych Wydziałach dlatego też zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Stypendia stażowe przyznawane są studentom studiującym na ostatnim roku studiów stacjonarnych I stopnia, ostatnim roku studiów stacjonarnych jednolitych oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Aktualnie konkursy stypendialne na 2011r. ogłosiły 4 Wydziały oraz Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku:

Wydział zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 2 marca 2011 (środa) o godz. 16.15 w Audytorium Średnim (Gmach Technologii). Ponadto 9 marca 2011 (środa) o godzinie 16.15 w AŚr (gmach Technologii) odbędzie się seminarium sprawozdawcze, podczas którego Stypendyści edycji 2010 podzielą się swoimi doświadczeniami z odbytych staży.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.