Zapraszamy marcowy wykład oraz warsztaty specjalisty z zakresu joniki i chemii  ciała stałego:
prof. Isaac Abrahams z Queen Mary, University of London (United Kingdom).

Ionic Conductors: Characterisation of Defect Structure

Wykład: Total scattering analysis- 28.03.2011, godz.16:15-18:00,

Warsztaty:

  • Fluorites structure and conductivity- 18.03.2011, godz. 11:15-14:00,
  • Phase transitions in solid electrolytes- 21.03.2011, godz. 16:15-19:00,
  • Defect structure analysis from powder neutron data-  25.03.2011, godz. 11:15-14:00,

Zajęcia odbywają się w sali 309 Gmachu Fizyki.

Szczegółowych informacji o zajęciach udziela CSZ: www.csz.pw.edu.pl

————————————-

Profesor Isaac Abrahams, uznany uczony, specjalista z zakresu joniki i chemii  ciała stałego. Wykładowca Queen Mary University of London. Członek Royal  Society of Chemistry, największej organizacji w Europie zajmującej się zaawansowanymi badaniami chemicznymi. Jest autorem wielu publikacji oraz 140 artykułów w czasopismach naukowych.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe profesora Abrahamsa dotyczą określenia struktury krystalicznej i jej zdefektowania metodami dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji neuronów.

W ramach swojego pobytu planuje przeprowadzenie 2 cyklów wykładów połączonych z zajęciami warsztatowymi:

  1. Crystallography and Diffraction Theory and Modern Methods of Analysis
  2. Ionic Conductors: Characterisation of Defect Structure

Ponadto Pan profesor będzie prowadził zaawansowane warsztaty naukowe dla magistrantów, doktorantów i młodych pracowników naukowych w zakresie opracowania i interpretacji wyników badań strukturalnych, co pozwoli na przygotowanie publikacji dotyczącej wspólnie prowadzonych badań metodami dyfrakcji rentgenowskiej i neuronów.