“Fizykochemiczne badania materii w kryminalistyce” i “Miary odporności modeli liniowych na zaburzenia w danych obserwacyjnych” to tematy wykładów specjalnych organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

W semestrze letnim 2010/2011 gościć będą: prof. Piotr Gierdwoyń oraz prof. Witold Prószyński.

1. Fizykochemiczne badania materii w kryminalistyce (15 godzin)

prof. Piotr Girdwoyń, Centrum Nauk Sądowych UW
czwartki, godz. 18:15-20:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.04.2011

prof. Witold Prószyński (PW)
wtorki, godz. 18:00 – 19:30, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.03.2011 r.