Dodatkowe konkursy na płatne staże długoterminowe realizowane w ramach Projektu:

Szczegółowe informacje o stażach dostępne są w zakładce: Zadania projektu oraz na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.