Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych przedstawia wyniki oceny formalnej wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/20/POKL) oraz wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/21/POKL):

W odpowiedzi na konkurs CAS/20/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 9 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W odpowiedzi na konkurs CAS/21/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 6 wniosków od nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów o naukowe stypendia wyjazdowe CAS/20/POKL oraz CAS/21/POKL to początek maja 2011 r.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji udziela CSZ: www.csz.pw.edu.pl