DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
oraz Kierownik Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”
informują o wolnym etacie na stanowisku ADIUNKTA
w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub chemicznych
 • przygotowanie teoretyczne w zakresie biologii molekularnej
 • znajomość technik  biologii molekularnej
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • odbyty staż podoktorski i doświadczenie dydaktyczne
 • mile widziana wiedza z zakresu chemii bioorganicznej, doświadczenie w pracy z enzymami i mikroorganizmami, znajomość prowadzenia hodowli komórkowych, znajomość technik analitycznych

Szczegółowych informacji o zakresie pracy dydaktycznej i naukowej udziela:

Dyrektor Instytutu Biotechnologii
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Gmach Chemii, pokój nr 1, tel. (0-22) 234 5734

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Odpis dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora)
 6. Wykaz dorobku naukowego
 7. 2 listy rekomendacyjne

Wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. w Biurze Dziekana (Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 pok. 162).

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony (3 lata),
 • wymiar etatu – 0,9,
 • zatrudnienie od 1 października 2011 r.

Do 31.09.2014 r. etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Termin rozstrzygnięcia: do 31 maja 2011r.

WCh_konkurs_adiunkt_23.03.2011