Zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych w ramach projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”:

  1. “Wykonanie projektów graficznych, produkcja i druk materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie projektu graficznego do platformy internetowej”
    - termin składania ofert mija 27.04.2011r. o godz.11:00
  2. “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”
    - termin składania ofert mija 29.04.2011 r., do godziny 12:30
  3. “Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Uczelnię w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
    - termin składania ofert mija 10.05.2011r. o godz.10:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępna jest w zakładce: zamówienia publiczne