Archiwum dla Maj, 2011

Wyjadą za granicę

Pani Anna Leśniewska oraz Teresa Olechowska zostały beneficjentkami Konkursu o dofinansowanie konferencji i szkoleń dla lektorów SJO PW w instytucjach zagranicznych”.

Konkursy ogłaszane są w marcu każdego roku, z tej formy wsparcia skorzystało już 11 pracowników Studium Języków Obcych.

Więcej >

Czego chcę? Do czego dążę?

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatu „Czego chcę? Do czego dążę? – o skutecznym realizowaniu celów” przeznaczonego dla studentów, którzy chcą szybciej i skuteczniej realizować postawione sobie cele, zarówno w życiu osobistym, jak i i zawodowym.

Warsztaty odbędą się 29 maja 2011r. (niedziela), w godz. 10.00-16.00.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w Biurze Karier PW.

Zostań kowalem swojego sukcesu!

26 maja zapraszamy studentów na testy psychologiczne organizowane przez Biuro Karier PW.

Testy psychologiczne są profesjonalnym narzędziem badawczym, pozwalającym wnioskować o pewnych cechach, właściwościach oraz potencjale osoby badanej. Wykorzystywane są zarówno do celów diagnostycznych oraz podczas rekrutacji.

Testy odbędą się w czwartek 26.05. 2011r. w godz. 16.00-17.30 w Gmachu Głównym, pok.148.

Obowiązują zapisy!

Rozstrzygnięcie przetargu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przetarg na “Wykonanie projektów graficznych, produkcja i druk materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie projektu graficznego do platformy internetowej”.

Wyniki dostępne są na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne/

Wybitni profesorowie na Politechnice

W maju Politechnikę Warszawską odwiedzi 7 wybitnych profesorów. W ramach akcji „wykłady zapraszane” koordynowanej przez CWM, na naszą Uczelnię zaproszeni zostali wykładowcy z zagranicznych uczelni.

W dniach 9-27.05.2011r. na Wydziale EiTI będzie można wziąć udział  w wykładach:

  • Prof. S.Obiedkov z Higher School of Economics – Moscow, wykład “Conceptual Knowledge Acquisition and Processing”
  • Prof. Ch. Baker z The Australian National University, wykład  “Advanced Methods for Radar Signal Processing”
  • Prof. Dritan Nace z University of Technology of Compiegne, wykład “Introduction to Combinatorial Optimization and Complexity Theory”

    Więcej >

Majowe wykłady w CSZ

Przypominamy o majowych wykładach organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

W ofercie wykłady podstawowe i specjalne m.in. prof. Irminy Herburt, prof. Mieczysława Muraszkiewicza, prof. Witolda Prószyńskiego czy prof. Krzysztofa Zaremby.

Więcej >

Multimedialne środowisko nauczania fizyki

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza w najbliższy czwartek 19 maja na seminarium dydaktyczne.

Seminarium poświęcone będzie przedstawieniu i promocji materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach zadania 9 projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Więcej >

Techniki zarządzania informacją oraz autoprezentacja

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

Termin składania ofert mija 23 maja 2011 r., o godzinie 12:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Programowanie logiczne

Zapraszamy na wykłady Profesora Mirosława Truszczyńskiego z Department of Computer Science University of Kentucky (USA):
“AS-Prolog – programowanie logiczne dla reprezentacji wiedzy i problemów ograniczeń”
.

Wykłady odbywać sie będą w dniach:
10, 17, 24 maja 2011 r. godz. 12:15 – 14:00, s. 207, Gmach Inżynierii Lądowej PW
11, 18, 25 maja 2011 r. godz. 12:15 – 14:00, s. 307, Gmach Inżynierii Lądowej PW

Konkursy CSZ rozstrzygnięte

Komisja konkursowa przyznała 11 stypendiów w ramach konkursów o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przez objęty wsparciem okres pobytu w ośrodku zagranicznym, w wysokości:

  • 8 000 zł miesięcznie dla doktorantów
  • 12 000 zł miesięcznie dla nauczycieli akademickich.

Wyniki konkursu:

Szczegółowe informacje konkursach stypendialnych na stronie www.csz.pw.edu.pl

Seminarium pedagogiczne

Na stronie Seminarium Pedagogicznego dostępne są już wyniki z egzaminu z dn. 19.04.2011. z przedmiotów: “Pedagogika ogólna” i “Dydaktyka szkoły wyższej”.
Sekretariat seminarium przypomina także o dostarczeniu zaświadczenia z Metodyki nauczania przedmiotowego – do dnia 10.06.2011 r.