Komisja konkursowa przyznała 11 stypendiów w ramach konkursów o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przez objęty wsparciem okres pobytu w ośrodku zagranicznym, w wysokości:

  • 8 000 zł miesięcznie dla doktorantów
  • 12 000 zł miesięcznie dla nauczycieli akademickich.

Wyniki konkursu:

Szczegółowe informacje konkursach stypendialnych na stronie www.csz.pw.edu.pl