Pani Anna Leśniewska oraz Teresa Olechowska zostały beneficjentkami Konkursu o dofinansowanie konferencji i szkoleń dla lektorów SJO PW w instytucjach zagranicznych”.

Konkursy ogłaszane są w marcu każdego roku, z tej formy wsparcia skorzystało już 11 pracowników Studium Języków Obcych.

SJO realizując zadanie 52 projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, w ramach podnoszenia kwalifikacji lektorów przyznaje dofinansowanie na udział w konferencjach/szkoleniach w instytucjach naukowych w kraju i za granicą.

Wsparcie może zostać przyznane nauczycielom akademickim zatrudnionym w Studium Języków Obcych PW w pełnym wymiarze czasu pracy. Pod uwagę brana jest także aktywność w pracach Studium oraz osiągnięcia w dotychczasowej działalności kandydata na rzecz Studium i Uczelni.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na:

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

  • Opłata szkoleniowa: 2 osoby – do 3037,13 zł na osobę
  • Koszty przejazdu: 2 osoby – do 562,43 zł na osobę
  • Koszty zakwaterowania: 2 osoby – do 899,89 zł na osobę

WYJAZDY KRAJOWE:

  • Opłata szkoleniowa: 2 osoby – do 168, 73 zł na osobę
  • Koszty przejazdu: 2 osoby – do 224,97 zł na osobę
  • Koszty zakwaterowania: 2 osoby – do 168,73 zł na osobę

UWAGA! Ze względu na brak wniosków pracowników na udział w konferencjach/szkoleniach w kraju Studium Języków zamierza ogłosić konkurs uzupełniający na przełomie maja i czerwca 2011r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kl.sjo.pw.edu.pl