Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

KONKURS O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI KRAJOWYCH
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (SJO/K/POKL)

W ramach Konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na:

WYJAZDY KRAJOWE- SZKOLENIA I KONFERENCJE:

  • Opłata szkoleniowa: 2 osoby – do 168,73 zł na osobę
  • Koszty przejazdu: 2 osoby – do 224,97 zł na osobę
  • koszty zakwaterowania: 2 osoby – do 168,73 zł na osobę

Dofinansowanie może zostać przyznane nauczycielom akademickim zatrudnionym w Studium Języków Obcych PW w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dofinansowania będą przyznawane na wsparcie osób aktywnych w pracach Studium. Wśród kryteriów oceny będą brane pod uwagę osiągnięcia w dotychczasowej działalności kandydata na rzecz Studium i Uczelni.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, pok. 417 Gmach Główny do 12.09.2011 do godz.15:00.

Szczegółowe informacje w Studium Języków Obcych.

Konkurs SJO_14.06.2011