Znane są już wyniki postępowania przetargowego na“Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – numer ogłoszenia: 119185 – 2011.

Informacja dostępna jest w zakładce: zamówienia publiczne.