Inżynieria biomedyczna czy edukacja techniczno-informatyczna to dwa z sześciu nowo otworzonych kierunków studiów na Politechnice Warszawskiej. Studia zostały przygotowane w ramach “Programu Rozwojowego”.

Dzięki realizacji projektu na Uczelni powstanie:

  • 6 nowych oraz 7 zmodernizowanych kierunków studiów
  • 12 nowych specjalności,
  • 26 nowych oraz 15 zmodernizowanych programów studiów,
  • 630 materiałów pomocniczych do nauczania (wykładów i ćwiczeń),
  • 21 nowych podręczników

Wykaz nowych i zmodernizowanych kierunków zawiera poniższa tabela.

Do 4 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012. Zapisy na studia stacjonarne II stopnia rozpoczną się 15 lipca 2011 roku, a zapisy na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczną się 1 sierpnia 2011 roku.

Zapisy oraz wszelkie informacje o studiach na stronie: www.pw.edu.pl

Do pobrania: Wykaz nowych i zmodyfikowanych studiow w projekcie

Lp.

Jednostka organizacyjna Kierunek studiów/specjalizacja Zadanie
1 Wydział Mechatroniki

Inżynieria Biomedyczna

Zad.26
rozwój nowoutworzonego kierunku studiów międzywydziałowych I i II stopnia
Informatyka przemysłowa

Zad.25
nowa specjalność

3 Mechatronika

Zad. 35
rozwój nowoutworzonego kierunku,7 nowych specjalności

4 Wydział Elektryczny Informatyka, Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka

Zad.36
modernizacja 3 kierunków

5 Wydział Fizyki Fizyka jądrowa

Zad. 33
modernizacja specjalności

6 Wydział Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska

Zad. 34
modernizacja 2 kierunków

7 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Matematyka

Zad.37
modernizacja kierunku

8 Wydział Inżynierii Chemicznej iProcesowej Produkty i procesy biomedyczne

Zad.30
nowa specjalność

9 Wydział Geodezji i Kartografii Gospodarka Przestrzenna

Zad.27
nowe studia II stopnia

10 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika i budowa maszyn

Zad. 32
modernizacja kierunku

11 Edukacja techniczno-informatyczna

Zad.29
nowy kierunek

12 Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Informatyzacja technologii chemicznej

Zad.31
modernizacja specjalności

13 Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku Budownictwo, Ekonomia,  Inżynieria Środowiska,  Mechanika i Budowa Maszyn,  Technologia Chemiczna

Zad. 38
dostosowanie planów i programów 8 kierunków studiów (I i II stopnia) do potrzeb rynku pracy

14 Wydział Chemiczny Biotechnologia

Zad. 24
nowe 2 specjalności, nowe studia II stopnia

15 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Automatyka i robotyka

Zad.26
nowe studia II stopnia