Archiwum dla Lipiec, 2011

Rynek pracy i Twoje prawa

2 sierpnia (wtorek) zapraszamy studentów na spotkanie- bezpłatne konsultacje z prawnikiem.

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości związane z prawem pracy:

  • co należy wiedzieć, wybierając się na praktyki zawodowe?
  • czy staż w firmie może być bezpłatny?
  • jakie są formy zatrudnienia? i która z nich jest najkorzystniejsza?
  • i wiele innych.

UWAGA! Są jeszcze wolna miejsca na szkoleniu “Zarządzanie sobą w czasie”  (30 lipca).
Zapisy oraz szczegółowe informacje w Biurze Karier PW.

Po sesji egzaminacyjnej…

Dla studentów,którzy zdążyli zaliczyć egzaminy i mają trochę wolnego czasu Biuro Karier PW proponuje udział w:

  • testach psychologicznych - 21 lipca 2011 (czwartek), godzina 16.00, Gmach Główny, pok. 148
    Badania testowe mają charakter grupowy (5 osób) i trwają około 80 minut. Podczas spotkania uczestnicy wypełniają testy, które badają  temperament, inteligencję emocjonalną oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Wyniki testów omawiane będą w trakcie spotkania indywidualnego.
  • warsztatach “Zarządzanie sobą w czasie”- 30 lipca 2011r. (sobota), godz. 9:00 – 17:00
    Celem warsztatu jest trening umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi ułatwiających: • wyznaczanie celów i strategii działania, • planowanie (krótko- i długoterminowe), • radzenie sobie ze “złodziejami czasu”

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie: www.bk.pw.edu.pl

Wywieranie wpływu na ludzi – 17.07

Szkolenie skierowane jest do osób chcących ulepszyć swoje umiejętności komunikacji.
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z głównymi regułami wywierania wpływu społecznego na podstawie publikacji Roberta Cialdiniego – „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”.
Warsztat ma służyć poznaniu i zrozumieniu mechanizmów, dzięki którym jednym ludziom udaje się nakłonić innych do wykonania określonych czynności oraz zdobyciu umiejętności jak obronić się przed tymi mechanizmami.

Więcej >