Dla studentów,którzy zdążyli zaliczyć egzaminy i mają trochę wolnego czasu Biuro Karier PW proponuje udział w:

  • testach psychologicznych - 21 lipca 2011 (czwartek), godzina 16.00, Gmach Główny, pok. 148
    Badania testowe mają charakter grupowy (5 osób) i trwają około 80 minut. Podczas spotkania uczestnicy wypełniają testy, które badają  temperament, inteligencję emocjonalną oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Wyniki testów omawiane będą w trakcie spotkania indywidualnego.
  • warsztatach “Zarządzanie sobą w czasie”- 30 lipca 2011r. (sobota), godz. 9:00 – 17:00
    Celem warsztatu jest trening umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi ułatwiających: • wyznaczanie celów i strategii działania, • planowanie (krótko- i długoterminowe), • radzenie sobie ze “złodziejami czasu”

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie: www.bk.pw.edu.pl