Szkolenie skierowane jest do osób chcących ulepszyć swoje umiejętności komunikacji.
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z głównymi regułami wywierania wpływu społecznego na podstawie publikacji Roberta Cialdiniego – „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”.
Warsztat ma służyć poznaniu i zrozumieniu mechanizmów, dzięki którym jednym ludziom udaje się nakłonić innych do wykonania określonych czynności oraz zdobyciu umiejętności jak obronić się przed tymi mechanizmami.

CELE WARSZTATU:
- Poznanie sześciu najważniejszych reguł wywierania wpływu społecznego – reguły wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu i niedostępności.
- Rozwijanie umiejętności stosowania tych reguł w praktyce, a także umiejętności rozpoznawania i obrony przed ich niepożądanym wpływem.
- Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

METODY PRACY:
- ćwiczenia
- dyskusje panelowe
- mini-wykłady
- ćwiczenia

UCZESTNICY:
Studenci Politechniki Warszawskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
CZAS: 17.07.2011 (Niedziela), godz. 10.00-16.00.
MIEJSCE: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.
INFORMACJE DODATKOWE: Warsztat bez cateringu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w Biurze Karier PW: www.bk.pw.edu.pl