Biuro Karier PW zaprasza na warsztat z tematyki efektywnej pracy zespołowej: Budowanie zespołów, Organizacja pracy zespołów, Współpraca w zespole.

Warsztat odbędzie się 20 sierpnia (sobota) w godz. 10:00- 18:00

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Czym różni się grupa od zespołu?
 • Jakie są cechy efektywnego zespołu?
 • Jakie działania sprzyjają pracy zespołowej, a jakie stanowią przeszkodę w wykonywaniu zadań?
 • Jak przygotować i poprowadzić spotkanie zespołu?
 • Jak porozumiewać się w zespole?
 • Jak zorganizować pracę nad problemem?
 • Jakich narzędzi użyć przy rozwiązywaniu problemu?

Celem warsztatu jest:

 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji w zakresie pracy zespołowej i współpracy,
 • Kształtowanie postawy otwartości na pomysły i punkt widzenia innych,
 • Rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem,
 • Lansowanie współpracy jako formy efektywnej pracy zadaniowej.

Szczegóły i zapisy w Biurze Karier: www.bk.pw.edu.pl