Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”.

Termin składania ofert mija w środę- 24 sierpnia 2011r. o godz.11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne