Archiwum dla Wrzesień, 2011

Na naukę nigdy nie jest za późno

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej zaprasza na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

Zapisy będą się odbywać w sali 160, I piętro, Gmach Główny – Pl. Politechniki 1, w godzinach 10:00-14:00, w dniach:

  • 27, 28 i 29 września - tylko aktualni słuchacze UTW PW,
  • 4, 5 i 6 października – wszystkie zainteresowane osoby – zarówno dotychczasowi słuchacze jak i osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Więcej >

Metody matematyczne w ubezpieczeniach i finansach

Zapraszamy do udziału w kursie Metody matematyczne w ubezpieczeniach i finansach – matematyka instrumentów pochodnych.

Kurs prowadził będzie dr Marek Kwas ze Szkoły Głównej Handlowej.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku. Terminy spotkań: środy, godz. 17:15-19:00.

Zapisy na stronie: www.kursy.mini.pw.edu.pl.

Więcej >

Z wizytą na Politechnice

W ramach akcji “Profesorowie Wizytujący”  w nowym roku akademickim 2011/2012, na Politechnice Warszawskiej gościć będą wybitni profesorowie reprezentujący światowe ośrodki naukowe:

  • prof. Jonathan M. Blackledge
  • prof. Robert F. Singer
  • prof. Dominique Lambert
  • prof. Thomas Graule

Więcej >

Wykłady specjalne w nowym roku akademickim

Centrum Studiów Zaawansowanych , w ramach realizacji zadania 4 projektu, w nowym roku akademickim zaprasza na:

  • wykłady podstawowe
  • wykłady specjalne

Rozpoczęcie wykładów w pierwszym tygodniu października 2011.
Zapisy trwają do końca bieżącego tygodnia!

Więcej >

Najpiększniejsza ze sztuk- zmiana terminu

9 października zapraszamy studentów i doktorantów PW na warsztat: Sztuka prezentacji najpiękniejszą ze sztuk.

Warsztat pierwotnie zaplanowany na 23 września przeniesiony został na 9.10. 2011r. (pierwszeństwo zapisu mają osoby z pierwotnej listy)

Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie www.bk.pw.edu.pl

Weź głęboki oddech

Jak poradzić sobie ze stresem?Jak odróżnić dobry stres od szkodliwego?

Biuro Karier PW zaprasza studentów i doktorantów PW do udziału w Warsztacie antystresowym “Weź głęboki oddech”.

Zajęcia odbędą się 8 października (sobota), w godz. 10.00-18.00.

Więcej >

Sprawdz czy są wolne miejsca na studiach!Rekrutacja trwa

Rozwiń swoje pasje i uczyń z nich sposób na życie
-

skorzystaj z oferty STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
przygotowanych w ramach “Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej”.

Więcej >

Przetarg – promocja w prasie

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim”

Termin składania ofert: 3 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Stypendium dla doktorantów

Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie  o naukowe stypendia  dla doktorantów (CAS/ 22/POKL).
Stypendium w wysokości 1 500 zł będzie wypłacane co miesiąc przez okres max. 2 lat.

Organizatorem konkursu jest Centrum Studiów Zaawansowanych.

Więcej >

Ewaluacja projektu

Firma EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. zajmie się przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych w ramach projektu.

Firma wybrana została w drodze postępowania przetargowego.

Prowadzone przez firmę EGO badanie ewaluacyjne ma służyć zwiększaniu efektywności i skuteczności realizowanego Projektu oraz dostarczyć informacji na temat stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, jak również będzie stanowić istotny element przy rozliczaniu się z Projektu przed instytucją nadzorującą.

Przedstawiciele firmy EGO będą się kontaktować z wybranymi osobami (np. kierownikami zadania czy beneficjentami projektu) prosząc np. o spotkanie, przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety lub udostępnienie dokumentów.

How does the brain work?

13 września zapraszamy na seminarium i wykład Profesor Mina Teicher: “How does the brain work?”

Seminarium  odbędzie się o godz. 15.15, w sali 152 Gmachu Głównego PW.

Więcej >

Najpiękniejsza ze sztuk…

Biuro Karier zaprasza studentów i doktorantów PW na bezpłatny warsztat “Sztuka prezentacji najpiękniejszą ze sztuk”.

Zajęcia odbędą się w sobotę 24 września w godzinach 10.00-16.00.

Więcej >

Przetarg na druk książki

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na druk książki pt. „Inżynieria procesów biomedycznych – inżynieria produktu farmaceutycznego”.

Termin składania ofert: 5 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Wyniki przetargu

Znane są już wyniki przetargu na:
Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”

Numer ogłoszenia: 217589 – 2011
Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/6/2011

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne

Ofera pracy

Dołącz do zespołu Biura ds. projektu i wykorzystaj szansę na rozwój zawodowy na stanowisku: 
samodzielny referent ds. promocji.

Więcej >