Firma EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. zajmie się przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych w ramach projektu.

Firma wybrana została w drodze postępowania przetargowego.

Prowadzone przez firmę EGO badanie ewaluacyjne ma służyć zwiększaniu efektywności i skuteczności realizowanego Projektu oraz dostarczyć informacji na temat stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, jak również będzie stanowić istotny element przy rozliczaniu się z Projektu przed instytucją nadzorującą.

Przedstawiciele firmy EGO będą się kontaktować z wybranymi osobami (np. kierownikami zadania czy beneficjentami projektu) prosząc np. o spotkanie, przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety lub udostępnienie dokumentów.