13 września zapraszamy na seminarium i wykład Profesor Mina Teicher: “How does the brain work?”

Seminarium  odbędzie się o godz. 15.15, w sali 152 Gmachu Głównego PW.

Pani Profesor Mina Teicher jest jednym z profesorów wizytujących goszczących na Politechnice Warszawskiej.

Jest wybitnym naukowcem z zakresu nauk ścisłych. Obroniła doktorat z matematyki na Uniwersytecie w Tel-Avivie; obecnie związana jest z Uniwersytetem Bar-Ilan, w którym pełniła funkcje: wiceprzewodniczącej ds. Badań oraz przewodniczącej Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych. Ponadto Pani profesor zasiadała jako przewodnicząca w zarządzie Dwunarodowej Amerykańsko-Izraelskiej Fundacji Nauki, w Komitecie ds. Edukacji Europejskiego Towarzystwa Matematycznego, w Izraelskiej Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, we Francusko-Izraelskiej Wysokiej Radzie ds. Badań Naukowych, oraz w Fundacji ds. Matematyki na Uniwersytecie Kolumbijskim.

Profesor Teicher pełni funkcję  dyrektora Matematycznego Instytutu Badawczego im. Emmy Noether, wiceprzewodniczącej Międzynarodowej Komisji ds. Nauczania Matematyki (ICMI), członka rady Fundacji Wolf’a, członka zarządu Międzynarodowego Forum Kobiet; jest również przedstawicielem Komitetu Doradczego ds. Uprzedzeń Związanych z Płcią przy Komisji Europejskiej oraz  członkiem Krajowej Rady ds. Badań i Rozwoju w Ministerstwie Nauki Izraela.W obszarze  zainteresowań i badań naukowych Pani profesor znajdują się zagadnienia z dziedziny matematyki stosowanej i informatyki, tj.: geometria i topologia powierzchni algebraicznych, zastosowanie grup warkoczy w kryptografii, krzywe algebraiczne w wizji komputerowej, zastosowanie neuro-matematyki w biomedycynie, system oprogramowania CAD_CAM oraz elektrooptyka.

Za swój dorobek naukowy, do którego zalicza się ponad 155 publikacji w prestiżowych czasopismach, 40 tekstów (wykładów, listów otwartych), 5 edytowanych pozycji książkowych, 2 patenty, jak  i działalność na rzecz równości kobiet. Teicher była wielokrotnie nagradzana; np. w 2006 roku Globes Magazine włączył  Panią profesor w poczet 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet w Izraelu.

Pani Profesor wygłosiła już odczyt  “Braid group techniques in complex geometry” (8.09.2011).

13 września zapraszamy na odczyt “How does the brain work?”

Do pobrania: plakat_vp_Teicher

Szczegółowe informacje na stronie: www.csz.pw.edu.pl