Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej zaprasza na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

Zapisy będą się odbywać w sali 160, I piętro, Gmach Główny – Pl. Politechniki 1, w godzinach 10:00-14:00, w dniach:

  • 27, 28 i 29 września - tylko aktualni słuchacze UTW PW,
  • 4, 5 i 6 października – wszystkie zainteresowane osoby – zarówno dotychczasowi słuchacze jak i osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku koncentrują się na rozwoju kształcenia ustawicznego poprzez rozszerzenie oferty zajęć.
“Program Rozwojowy” wspiera działalność Uniwersytetu, który swoim słuchaczom oferuje, m.in.:

- Cotygodniowe wykłady w czterech cyklach:

  • Historia architektury i sztuki
  • Kultura i społeczeństwo
  • Sprawy Seniorów
  • Technika wczoraj, dziś, jutro

- Kursy komputerowe: podstawowe i tematyczne

- Naukę języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i  włoskiego.

- Zajęcia rehabilitacyjne i kurs tańca towarzyskiego

Pracownie: fizyczna, fotograficzna, plastyczna i inżynierii środowiska

UWAGA! Dla umożliwienia wysłuchania wykładów z Historii Architektury i Sztuki większej liczbie osób, na wykłady te będą mogli się zapisać jedynie słuchacze, którzy nie byli zapisani na te zajęcia w semestrach zimowych lat 2009/1010 i 2010/2011.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na stronie: www.utw.pw.edu.pl