Zapraszamy do składania ofert w przetargu na druk książki pt. „Inżynieria procesów biomedycznych – inżynieria produktu farmaceutycznego”.

Termin składania ofert: 5 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne