Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim”

Termin składania ofert: 3 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne