Rozwiń swoje pasje i uczyń z nich sposób na życie
-

skorzystaj z oferty STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
przygotowanych w ramach “Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej”.

W swojej ofercie Politechnika posiada ponad 100 kierunków studiów podyplomowych prowadzonych na różnych Wydziałach.
Studia oferowane są w bardzo licznych dziedzinach nauki- począwszy od tradycyjnych z informatyki i elektroniki po czy aktualnie modne z energetyki jądrowej i zarządzania projektami.

W ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” Uczelnia uruchomiła 18 nowych kierunków studiów oraz zmodernizowała programy na kolejnych 7 kierunkach.

Studia przygotowane zostały na 7 Wydziałach Politechniki oraz w Szkole Nauk Społecznych w Płocku.

do pobrania:ulotka__studia_podyplomowe_PRPW

Wydział Mechatroniki :

Koszt studiów

Automatyka

5 500 zł

Informatyka Przemysłowa

5 500 zł

Informatyczne Systemy Zarządzania

8 000 zł

Mechatronika w kształceniu zawodowym

5 000 zł

Aparatura Pomiarowa w Systemach Zarządzania Jakością

5 500 zł

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

7 000 zł

Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych

5 800 zł

Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji

7 200 zł

Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość

7 200 zł

Wydział Elektryczny:

Systemy Inteligentnych Budynków

6 700 zł

Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

5 700 zł

Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce

6 500 zł

Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych

7 200 zł

Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej

4 200 zł

Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany

4 320 zł

Wydział  Geodezji i Kartografii:

Systemy Informacji Przestrzennej

5 000 zł

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

Podyplomowe Studium Pedagogiczne

3 400

Wydział Inżynierii Środowiska:

Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych BEMS)

5 000 zł

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych:

Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego

4 400 zł

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku:
Zarządzanie nieruchomościami 3 400 zł
Logistyka w przedsiębiorstwie 3 900 zł
Fizyka dla nauczycieli subregionu płockiego 3 800 zł
Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym 5 000 zł
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych 3 500 zł
Wiedza o Unii Europejskiej i wykorzystaniu Funduszy Europejskich 2 900 zł