Znane są już wyniki przetargu na:
Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”

Numer ogłoszenia: 217589 – 2011
Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/6/2011

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne