W ramach akcji “Profesorowie Wizytujący”  w nowym roku akademickim 2011/2012, na Politechnice Warszawskiej gościć będą wybitni profesorowie reprezentujący światowe ośrodki naukowe:

 • prof. Jonathan M. Blackledge
 • prof. Robert F. Singer
 • prof. Dominique Lambert
 • prof. Thomas Graule

Plan wykładów profesorów wizytujących przedstawia się nastepująco:

Profesor Jonathan Blackledge, School of Electrical Engineering Systems, College of Engineering and Build Environment, Dublin jest wybitnym specjalistą w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS) (ang.: Digital Signal Processing (DSP)).

Prace badawcze prof. Blackledge’a koncentrują się wokół metod rozwiązywania zagadnień odwrotnych w elektromagnetyzmie i akustyce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sygnałów i obrazów. W ostatnich latach jego działalność koncentruje się na algorytmach kodowania danych, ukrywania informacji (cyfrowy znak wodny), uwiarygodnienia danych a także zarządzania szyfrowanymi danymi.

 • prof. Robert F. Singer, WTM Institute University of Erlangen, Germany
  Plakat

  1. Lectures on superalloys for high temperature applications
   5.10.2011 r., godz. 15.00

   Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska (Al. Powstańców Warszawy 8, Rzeszów)
   Budynek L, Sala Rady Wydziału L 125
  2. Seminar on recent advances in materials engineering
   6.10.2011 r., godz. 10:00

   Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska (Al. Powstańców Warszawy 8, Rzeszów)
   Budynek L, Sala Rady Wydziału L 125

Profesor Robert F. Singer jest uznanym specjalistą w zakresie inżynierii materiałowej (wytwarzanie i charakteryzacja zaawansowanych stopów, materiałów pokryciowych,
kompozytów oraz materiałów dla potrzeb ogniw paliwowych). Profesor gościł na Politechnice Warszawskiej w okresie kwiecień-maj.
 • Prof. Dominique Lambert, Department of Mathematics University of Namur; Sciences, Philosophies and Societies University of Namur, Belgium
 1. Georges Lemaître, Dirac Equation and Spinors
  12.10.2011 r., godz. 16.15,
  s. 152 Gmach Główny PW

Profesor Dominique Lambert jest uznanym specjalistą w dziedzinie fizyki matematycznej i filozofii nauki.
W obszarze zainteresowań profesora znajdują się zagadnienia dotyczące korelacji  pomiędzy światem  nauki i teologii, kosmologii, biologii, historii kosmologii.
Lambert jest znany z innowacyjnego podejścia do badań naukowych, które widzi w szerszym kontekście,  wplatając w nie  elementy dzieł teologicznych, historycznych i filozoficznych.

 • Prof. Thomas Graule, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Laboratory for High Performance Ceramics, Switzerland
 1. Introduction to nanoparticle synthesis and processing of nanoparticle based nanocomposites.
  11.10.2011 r., godz. 12.15,
  s. 312, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75
 1. Seminar concerning nanoparticle synthesis and processing of nanoparticle based nanocomposites.
  19.10.2011 r., godz. 15.15,
  s. 315, Wydział Inżynierii materiałowej, ul. Wołoska 141
Seminaria Prof. Thomas Graule:

 1. Nanopowder technology for nanomaterials – a challenge for chemists.
  14.10.2011 r., godz. 13.15,
  Aud. Średnie, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75
 2. Ceramic based nanomaterials for applications in filtration, photocatalysis and fuel cell research.
  17.10.2011 r., godz. 13.15,
  Sala Rady Wydziału (Nr 215),Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141

Prof. Thomas Graule posiada duży dorobek naukowy składający się z 150 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, które były cytowane ponad 1500 razy.
Dorobek nawiązuje do najnowszych trendów w obszarze projektowania i otrzymywania zaawansowanych tworzyw ceramicznych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć chemii i fizyki ciała stałego.

We wrześniu odbyły się także wykłady Professor Miny Teicher (Bar – Ilan University)- plakat

Szczegółowe informacje o akcji “Profesorowie Wizytujący” na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl/index.php/pl/stypendia-dla-profesorow-wyzytujcych/79-visiting-professors.

Organizatorem akcji jest Centrum Studiów Zaawansowanych PW.