Do niedzieli (9 października) trwają zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze zimowym 2011/2012.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.

Seminarium przygotowuje pracowników dydaktycznych: asystentów zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej.

Celem Seminarium jest udoskonalenie warsztatu dydaktycznego oraz zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi nauczania i wychowania, wskazaniem najczęstszych trudności występujących w tych procesach oraz sposobów ich przezwyciężania.

Seminarium trwa 1 semestr (64 godziny):

  1. pedagogika ogólna (8 h),
  2. zastosowanie logiki w nauczaniu (8 h),
  3. psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się (6 h),
  4. dydaktyka szkoły wyższej (10 h),
  5. emisja głosu (10 h),
  6. wykorzystanie technik multimedialnych w edukacji (10 h),
  7. metodyka nauczania przedmiotowego (10 h),
  8. informacja o zasobach bibliotecznych (2 h)

Zajęcia w nowym roku akademickim 2011/2012  odbywać się będą w dniach:
wtorki w godzinach 16.30 – 20.00 (wykłady)  oraz środy (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy).

Pierwsze zajęcia: 11.10.2011. (wtorek).

Na pierwszych zajęciach będzie krótkie spotkanie z Kierownikiem Seminarium dot. spraw organizacyjnych. Obecność obowiązkowa.

Do pobrania: harmonogram seminarium pedagogiczne 2011

Zapisy oraz szczegóły na stronie: http://www.spd.pw.edu.pl