27.10.2011 (czwartek),  w godz. 14.00 – 20.00 odbędą się warsztaty organizowane przez Biuro Karier, które mają za zadanie pokazać uczestnikom korzyści płynące ze świadomego planowania kariery, oraz wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne zarządzanie swoim rozwojem zawodowym.

CELE WARSZTATU:

 • poznasz korzyści płynące z planowania kariery,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania swoją karierą,
 • przyswoisz metody wyznaczania celów, podejmowania decyzji, systematycznej realizacji zadań, pokonywania trudności,
 • przygotujesz indywidualny plan realizacji wybranych celów zawodowych.

Szkolenie opracowane na podstawie książki Stephena R. Coveya „7 nawyków skutecznego działania”.

PLAN SZKOLENIA:

 • Kariera – cóż to jest?
 • Ścieżki karier – którą wybrać?
 • Trzy nawyki skutecznego działania: 1 nawyk: Bądź pro aktywny/ 2 nawyk: Zaczynaj z wizją końca/ 3 nawyk – Najpierw to, co najważniejsze.
 • Wyznaczanie celów – cel musi być mądry, czyli SMART.
 • Mój osobisty SWOT.
 • Drzewo planowania – zaplanuj poszczególne zadania i pozwól im rosnąć (metoda GROW).

METODY I TECHNIKI SZKOLENIOWE: gry komunikacyjne i integracyjne, burza mózgów i inne metody twórczego rozwiązywania problemów, dyskusja, prezentacja (ok. 20% czasu szkoleniowego). Warsztat ma charakter interaktywny, uczestnicy biorą aktywny udział w poszczególnych ćwiczeniach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: prezentacja szkoleniowa, materiały z ćwiczeń

UCZESTNICY: w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS: 27.10.2011 (czwartek), godz. 14.00 – 20.00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym należy:                                  

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl