Do 14 listopada można składać wnioski o dofinansowanie przyjazdu wykładowców z zagranicznych uczelni lub instytucji naukowych na rok kalendarzowy 2012.

Wykłady organizowane i finansowane są w ramach zadania 39 projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Kandydatem/wykładowcą może zostać osoba, która:

  • posiada uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w danej dziedzinie nauki i techniki
  • posiada, co najmniej stopień naukowy doktora lub jest wybitny, praktykiem
  • zaproponuje atrakcyjna ofertę wykładów

Wykłady organizowane są na okres od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Wniosek dot. zaproszenia danego wykładowcy zgłaszają do CWM Dziekani Wydziałów Politechniki Warszawskiej.


Wyboru wykładowców spośród nadesłanych zgłoszeń dokona Komisja ds. wykładów zapraszanych, powoływana przez Prorektora ds.Nauki, na wniosek Dyrektora Centrum.
Z związku z określoną kwotą w budżecie Zadania 39 ilość dofinansowań jest ograniczona.

UWAGA!

  • Zapraszany wykładowca musi sam opłacić transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie.
  • Wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło edukacyjne zostanie wypłacone po zakończonych wykładach zgodnie z zasadami funkcjonującymi na PW.
  • Nie ma możliwości wypłacania przez CWM zaliczek dla wykładowców.
  • Przypominamy również, że organizatorem wykładów jest zapraszający Wydział a CWM jest jedynie stroną podpisującą umowę i finansującą wykłady.

Dodatkowych informacji ws. wykładów zapraszanych udziela: p. Dominika Jasińska, djasinska@cwm.pw.edu.pl lub telefoniczny 234 71 85.

Do pobrania: