Realizacja „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” została zapoczątkowana we wrześniu 2008 r. Po trzech latach pracy nad poszczególnymi z 56 zadań nadszedł czas na podsumowanie. Do marca 2015 roku będziemy kontynuować nasze działania, które znacznie wpłyną na poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy.

Całkowita wartość projektu to ponad 89 milionów złotych.

Do tej pory na realizację Programu przeznaczyliśmy ponad 48 milionów złotych.

 

W ciągu 3 lat realizacji Projektu:

 • 498 studentów skorzystało z płatnych długoterminowych staży;
 • przyznaliśmy 104 stypendia doktorantom oraz 45 młodym doktorom; 
 • 46 doktorantów i 51 nauczycieli akademickich otrzymało naukowe stypendia wyjazdowe;
 • gościliśmy na Politechnice Warszawskiej 28 profesorów wizytujących oraz 38 wykładowców zagranicznych;
 • Biuro Karier przeprowadziło 264 godziny konsultacji, a także 73 szkolenia dla studentów; 
 • uruchomiliśmy 5 nowych kierunków studiów, 12 nowych specjalności, a także zmodernizowaliśmy 7 kierunków;
 • uruchomiliśmy 4 nowe studia anglojęzyczne na prowadzonych kierunkach, zmodernizowaliśmy 3 specjalności;
 • utworzyliśmy 5 i zmodernizowaliśmy 6 programów nauczania w formie kształcenia na odległość;
 • przygotowaliśmy 67 podręczników multimedialnych oraz 30 wirtualnych ćwiczeń laboratoryjnych;
 • 162 pracowników Politechniki Warszawskiej wzięło udział w kursie języka angielskiego;
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki rozpoczęło 6759 studentów;
 • z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku skorzystało 1675 osób.

 *Dane zgodne ze sprawozdaniem PRPW z dnia 30 września 2011 r.

 

W „Programie Rozwojowym Politechniki Warszawskiej” do tej pory wzięło udział 16 tys. uczestników.