Poniżej zamieszczamy plik z listą doktorantów Politechniki Warszawskiej zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu z autoprezentacji w świecie nauki i biznasu – listopad 2011.

Załącznik