Zapraszamy do składania ofert na: przygotowanie, druk i dostawę 5 publikacji – Systemy zapewniania jakości kształcenia (postępowanie nr  ZP/PRPW/PN/9/2011 )

Termin składania ofert mija 17 listopada 2011 r., o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/index.php.