16 listopada 2011 r., w Sali 011 Gmach Mechaniki, o godz. 16.10 odbędzie się spotkanie informacyjne (przeznaczone dla studentów Wydziału Elektrycznego) dotyczące stypendiów na staże długoterminowe oraz rozpoczęcia konkursu na stypendia stażowe w roku 2012.

 

Na spotkaniu prezentowane będą sprawozdania z odbytych tegorocznych staży. Obecność osób, które odbyły staż długoterminowy, obowiązkowa.

Informacja dotycząca spotkania: http://www.ee.pw.edu.pl/text/677/pl/

Szczegóły na temat płatnych staży:  http://www.pr.pw.edu.pl/zadania-projektu/staze-dlugoterminowe/