Człowiek nie jest istotą idealną. Niejednokrotnie nie jest odporny na szkodliwe działanie nieprzyjaznego środowiska. Nie może pracować bez przerwy, a w trakcie wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności mogą pojawiać się liczne błędy.

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka (II stopień) na Politechnice Warszawskiej mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania, wdrażania i utrzymywania w ruchu nowoczesnych układów sterowania. Tak więc automatyka zajmuje się sterowaniem bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Dyscyplina ta korzysta z osiągnięć informatyki, elektroniki, fizyki i matematyki. Robotyka natomiast zajmuje się projektowaniem, sterowaniem i zastosowaniem robotów. Roboty natomiast zastępują człowieka w wykonaniu wielu ciężkich i niebezpiecznych zadań. Robotyka i automatyka to dziedziny ściśle ze sobą związane. 

W procesie przyswajania wiedzy bardzo ważne jest praktyczne podejście do nauki. Studia realizowane na Politechnice Warszawskiej nastawione są właśnie na prace praktyczne – projekty i laboratoria, które stanowią połowę zajęć. Udostępnione dobrze wyposażone laboratoria, liczne prężnie działające koła naukowe oraz ożywiona wymiana studentów pozwala zgłębiać zainteresowania studentów.

 Szerokie perspektywy pracy

Każdego roku na rynek pracy jest wypuszczana niewielka liczba absolwentów Automatyki i Robotyki. Natomiast w całym kraju, a także za granicą zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie każdego roku rośnie. Absolwenci Politechniki Warszawskiej – uczelni z doświadczeniem w kształceniu na wyżej wymienionym kierunku bez problemu znajdują zatrudnienie zarówno w polskich, jak i zagranicznych uczelniach. Walorem absolwentów są duże umiejętności praktyczne nabyte podczas realizacji projektów laboratoryjnych oraz zadań projektowych. Jednak do realizacji takich zadań konieczna jest wiedza teoretyczna. Połączona z chęcią samodoskonalenia i umiejętnością dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy stanowi podstawę dla dobrego pracownika/naukowca. 

Po co kształcić specjalistów w dziedzinie Automatyki i Robotyki?

Praktycznie wszystkie obecne systemy automatyki wykorzystują komputerowe systemy sterowania, realizujące specjalne algorytmy sterowania. Specjalista z dziedziny automatyki i robotyki musi więc nie tylko dysponować wiedzą umożliwiającą zaprojektowanie dobrego algorytmu, ale też mieć odpowiednie przygotowanie informatyczne, które pozwoli na implementację algorytmu. Bardzo często projektowane systemy automatyki są częścią większego systemu. Istotna jest więc wiedza z zakresu integracji systemów informatycznych, w tym sieci.

Idealni kandydaci to…

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) automatyki i robotyki, którzy chcą kontynuować kształcenie w dotychczasowym kierunku, a tym samym podnieść swoje kwalifikacje.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków (chemików, elektroników, elektryków, fizyków, informatyków, mechaników). Osoby takie będą mogły uzyskać dodatkową, ciekawą i atrakcyjną na rynku pracy specjalizację.

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:

 
   

 Przyjęcia na stacjonarne studia magisterskie odbywają się co semestr.

 Biuro do Spraw Przyjęć na Studia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Sekretariat Pełnomocnika rektora ds. rekrutacji na Studia

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

 

Rekrutacja na semestr letni w grudniu i styczniu!!!

(przez portal rekrutacyjny https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/)

 

Wydziały:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechatroniki