W związku z ogłoszeniem  kolejnej edycji Konkursu, informujemy że aplikacje o stypendia stażowe studenci 3,4, roku mogą składać do 15.12.2011.,  natomiast aplikacje studentów 2 roku będą przyjmowane po 22.12.2011.

Szczegóły na stronie: http://www.ee.pw.edu.pl/text/414/pl/

Stypendia 3 miesięczne na staże w Polsce i zagranicą w 2012 roku. Aktualnie stypendia na staże zagraniczne otrzymują wszyscy chętni.

Staże przewidziane są tylko dla studentów. Mogą byc realizowane od 1 stycznia 2012 . Przed 1.1.2012 mogą być rozpoczęte  staże zagraniczne. Realizacja dla studentów kończących studia możliwa po przyjęciu na studia 2 stopnia lub po powtórnej rejestracji na ostatni rok.

Stypendia stażowe:

  •  zagraniczne 7200 zł
  • w Polsce 2700 zł