Lada moment poszczególne Wydziały Politechniki Warszawskiej rozpoczną rekrutację na studia podyplomowe. Warto zapoznać się z bogatą ofertą, którą w tym roku zaprezentuje Uczelnia o najstarszej w Polsce tradycji. Szeroki wachlarz atrakcyjnych kierunków z całą pewnością wzmocni pozycję na rynku pracy każdego absolwenta.

 

Politechnika w swojej ofercie posiada ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Większość została uruchomiona już po raz kolejny, co wynika z dużego zainteresowania proponowaną tematyką. Pojawiają się też nowe i zmodernizowane studia – przygotowane z myślą o zmieniających się trendach na rynku pracy i zwiększeniu zapotrzebowania na pracowników o konkretnej specjalizacji. W ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” udało się uruchomić 18 nowych kierunków studiów oraz zmodernizować programy na kolejnych 7 kierunkach.

Jeżeli  chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe umiejętności oraz rozwinąć swoje zainteresowania wejdź na stronę: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe i zapoznaj się z bogatą ofertą dydaktyczną Politechniki Warszawskiej.

Studia podyplomowe są płatne, ale dzięki finansowemu wsparciu etapu przygotowania/modernizacji
z Projektu, Politechnika jest w stanie zaoferować je na atrakcyjnych warunkach.

„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – to projekt, który otrzymał najwyższe dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki – ponad 89 mln złotych, rozłożone na lata 2008-2015.

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy.

Cel ten będzie realizowany poprzez takie działania jak: programy stypendialne, rozwój uczelnianej oferty dydaktycznej, modyfikacja programów studiów i treści dydaktycznych oraz otwieranie nowych kierunków studiów i specjalności, w tym również rozwój studiów anglojęzycznych, rozwój technik i metod kształcenia na odległość, zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku z matematyki i fizyki, rozwój Biura Karier, długoterminowe staże studenckie, a także kursy i szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej.

Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 16 tys. uczestników.

 

Znajdziesz nas na Facebooku: www.facebook.com/programrozwojowy

 

 W ramach „Programu Rozwojowego” oferujemy:

1. nowe kierunki i specjalności na:

  • studiach I i II stopnia
  • studiach przez Internet
  • studiach po angielsku

2. zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki

3. płatne staże długoterminowe

4. warsztaty, szkolenia i konsultacje ze specjalistami

5. wykłady profesorów z zagranicy