Na konkurs CAS/23/POKL o naukowe stypendia wpłynęło 56 wniosków od młodych doktorów Politechniki Warszawskiej.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły wszystkie wnioski. Wnioski te zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów to koniec  grudnia 2011 r.

wyniki_cas23_pokl