W odpowiedzi na konkurs CAS/22/POKL o naukowe stypendia wpłynęło 110 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 107 wniosków. Wnioski te zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu o naukowe stypendia CAS/22/POKL to koniec listopada 2011 r.

wyniki_cas22_pokl