Testy psychologiczne są profesjonalnym narzędziem badawczym. Ich wyniki pozwalają wnioskować o pewnych cechach, właściwościach oraz potencjale osoby badanej. Niektóre z nich są wykorzystywane podczas rekrutacji pracowników.

Badania testowe przeprowadzane w Biurze Karier mają charakter grupowy (5 osób). Testy trwają około 60 – 80 minut. W tym czasie należy wypełnić ankietę personalną, a także testy badające temperament, cechy osobowości oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Czas i miejsce: 1 grudnia 2011 (czwartek), godzina 16.00, Gmach Główny, pok. 148

Z uwagi na charakter badania bardzo ważna jest punktualność. Startujemy o godzinie 16.00!!

 

Wyniki testów omawiane będą w trakcie spotkania indywidualnego, którego termin ustalany jest po wykonaniu testów.

Testy przeprowadza psycholog, Agnieszka Skowrońska – doradca zawodowy Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

 

ZAPISY:
Konsultacje są częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 -zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres konsultacje@bk.pw.edu.pl