Rozstrzygnięcie konkursu o naukowe stypendia dla doktorantów PW CAS/22/POKL.

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych PW rozstrzygnęła konkurs o naukowe stypendia dla doktorantów  Politechniki Warszawskiej CAS/22/POKL.

Lista doktorantów, którym  przyznano naukowe stypendia  znajduje się w pliku PDF poniżej.

Kandydaci wymienieni na liście otrzymają stypendium po podpisaniu umowy z Centrum Studiów Zaawansowanych PW.  Stosowne informacje zostaną przesłane Stypendystom drogą e-mail.

Załącznik:

wyniki_cas22_pokl