Wyniki oceny formalnej wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/24/POKL) oraz wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/25/POKL).

W odpowiedzi na konkurs CAS/24/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 15 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W odpowiedzi na konkurs CAS/25/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 21 wniosków od nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.

Jeden wniosek został odrzucony podczas oceny formalnej, pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów o naukowe stypendia wyjazdowe CAS/24/POKL oraz CAS/25/POKL to koniec grudnia 2011 r.

Załączniki:

wyniki_cas24_pokl

wyniki_cas25_pokl