Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, począwszy od roku ak. 2008/2009 w ramach programu stypendialnego, najlepszym studentom wyłonionym na podstawie listy rankingowej, którzy odbywają staż trwający przynajmniej 3 miesiące w zakładzie przemysłowym w Polsce lub za granicą, przyznawane są specjalne stypendia.

UWAGA! Nowy Konkurs. Termin zgłoszeń mija 10.01.2012 !

Załączniki:

Informacja ogólna (plik pdf)

Zasady przyznawania stypendiow (plik pdf)

Zasady tworzenia listy rankingowej (plik pdf)

Formularz wniosku o stypendium stażowe (plik doc)

Deklaracja uczestnictwa w PR PW (plik doc)

Oświadczenie uczestnika PR PW (plik doc)

Formularz sprawozdania ze stażu (plik doc)

Dane kontaktowe:

Pełnomocnik dziekana d/s praktyk
kierownik zadania Nr 17 PR PW KL EFS
dr inż. Maria Obrębska
Gmach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Ul. Waryńskiego 1, pok. 506, 050B,
Tel.022 234 64 95, 022 234 63 24
e-mail: m.obrebska@ichip.pw.edu.pl