W ramach zadnia 13 „Wsparcie i rozwój działalności Biura Karier Politechniki Warszawskiej” projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”Biuro Karier ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego dla Prawnika i Anglisty.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Zalacznik 1 do zapytania_ umowa zlecenie

Termin składania ofert upływa 3 lutego 2012r. o godzinie 13:00.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem j.sokulska@bk.pw.edu.pl