Oferta skierowana jest do studentów kierunków technicznych studiujących na ostatnim roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Wnioski można składać do Pełnomocników Dyrektorów Instytutów do dnia 24.02.2012 r.

Więcej informacji oraz formularz wniosku: http://www.pw.plock.pl/index.php?category=134

Długość trwania stażu może wachać się od minimum 3 miesięcy do maksimum 6-ciu miesięcy. W trakcie trwania stażu student otrzymuje stypendium stażowe. Do zakończenia stażu, stażysta jest zobowiązany do utrzymania statusu studenta (obrona pracy dyplomowej może odbyć się po zakończeniu i rozliczeniu stażu).

W miarę możliwości do wniosku proszę załączyć wstępną deklarację Zakładu pracy (w którym chcieliby Państwo odbywać staż) o możliwości przyjęcia Państwa na staż na okres min. 3-ech miesięcy (po zakwalifikowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje pozycja na liście kwalifikacyjnej.