Rozpoczęta została kolejna edycja konkursu o stypendia na staże w Polsce i za granicą dla studentów Wydziału Elektrycznego.

Więcej informacji: http://www.ee.pw.edu.pl/text/414/pl/

Aktualnie stypendia na staże zagraniczne otrzymują wszyscy chętni (również studenci 2 roku 1 stopnia). Aplikacje od studentów 3, 4 roku 1 stopnia i dowolnego semestru 2 stopnia przyjmowane będą aż do wyczerpania środków.  Aplikacje studentów 2 roku po 01.03.2012 r. Staże przewidziane są tylko dla studentów.  Muszą być rozpoczęte do 1 grudnia 2012 r. Realizacja staży dla studentów kończących studia jest możliwa dopiero po przyjęciu na studia 2 stopnia lub po powtórnej rejestracji na ostatni rok.